AGB
ehdot
Versio 1.46 voimassa 1: lta. Tammikuu 2016
I) Alkuperäiset säännökset
A) Soveltamisala:
Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yhteistyökumppaneita, tehtäviä, toimituksia ja palveluja Q.auditors - Walter Grimmille
Toimitukset ja palvelut suoritetaan yksinomaan alla mainituin edellytyksin asianomaiselle osastolle, "metallituotteiden kaupalle" ja "yleisesti saatavilla olevien tietojen keräämiseksi ja edelleenlähettämiseksi", mutta yksinomaan kaikenlaisesta neuvoa-antavasta toiminnastajonka kanssa asiakas suostuu tekemällä tilauksen. Sellaisia ​​sopimuksia ja tietoja pidetään sitovina. Sopimuspuolen ehdot ovat nimenomaisesti ristiriidassa. Poikkeukset "Yleiset ehdot" tai jopa ilman sopimuksia edellyttävät nimenomainen kirjallinen suostumus, jotta voisimme olla voimassa.

B) Tilaus:
Tilaukset olisi tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista. Joka tapauksessa kirjalliset tilaukset annetaan laillisesti asiakkaan allekirjoituksella. Jos kyseessä on suullinen tilaus, lähetämme tilausvahvistuksen. Tilaus katsotaan oikeudellisesti sitovaksi, jos sitä ei vastusteta kirjallisesti viikon kuluessa. Kiireellisissä tapauksissa tilaukset voidaan tehdä myös suullisesti, ja ne katsotaan sitten julkaistuiksi, jos keskeinen sähköpostin kirjeenvaihto viittaa hankkeen toteuttamiseen.


C) Alihankinta:
Meillä on myös oikeus saada toimivaltaisten työntekijöiden tai kaupallisten / freelance-yhteistyökumppaneiden tekemät tilaukset (kokonaan tai osittain) ja vaihtaa ne myös.


D) tilauksen peruuttaminen:
Pidätämme oikeuden hylätä tilaukset tai kohtuudella keskeyttää tilaukset ilman syytä. Olemme myös myöntää, jos sovittuja päivämääriä eivät täyty toisella puolella, ei voida toteuttaa neuvottelu oman työn tai jos epäilyjä asiakkaan luottokelpoisuuden esiintyä (esim KSV- arvosanaa alla 450) antaa Zwischenfakturen ja keskeyttää hankkeen. 


E) siirtymät:
Jos sinun on lykättävä projektin alkua, meillä on oikeus veloittaa 6 kuukautta tilauksen 25% laskemisesta sovitusta maksusta, mutta vähintään 3 man päivää ennakkomaksuna. Projektin alkaessa sinun on lykätty jälleen ja, meillä on oikeus kysyä jälkeen kulunut yksi vuosi hankintapäätökseen sekä tavallista tai sovittu hankkeen keston, koko sovitun hinnan (kertasuorituksena tai tavanomaisia ​​kustannuksia ajankäyttö) takia. Pitäisikö meidän yritys on mahdotonta, kun hankintasopimuksen takia, että te edustatte syytä suorittaa sovittua suorituskykyä tai hylkäävät suorituskyky (= peruutus), koko sovitun hinnan (kertasuorituksena tai tavanomaisia ​​kustannuksia aika laskutus) voidaan välittömästi takia. Näitä sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, onko hanke jo aloitettu.


F) Maksuehdot:
Pohjimmiltaan, ellei toisin ole sovittu, laskutamme maksetaan käteisellä, pankkisiirrolla tai selvitetyllä laskulla laskun päivänä.
Kun lähetät laskun, jossa on suljettu paperi, pidetään maksupäivänä viipymättä, mutta viimeistään laskutuspäivänä määritettyyn päivämäärään ilman vähennyksiä, asiakkaan on lisättävä kaikki pankkimaksut laskun summaan.
Jos maksuviivästyskorko on 1,5% aloituskuukautta kohti. tasoitetaan kirjanpidon päivämäärästä alkaen. 21: stä. Pidätämme oikeuden lähettää sinulle maksullisen maksun muistutuksen joka 2 viikkoa kohden, mikä lisää avoimen laskun määrää lisäyksellä 3, -. Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättää maksuja tai osittaisia ​​maksuja epätäydellisten suoritus-, takuuta- tai takuuta koskevien vaatimusten tai valitusten vuoksi, mutta pyrimme toimimaan hänen edun mukaisesti.
Jos asiakas on maksukyvytön, Grimmillä on oikeus korvata hänen suorittamansa maksut vaatimuksistamme omistautumisilmoituksistaan ​​riippumatta omien ajatustensa mukaisesti oikeudenmukaisuuden periaatteen mukaisesti. Laiminlyönnin sattuessa ostaja on velvollinen ottamaan yhteyttä Grimmiin  oikeudenkäyntiä edeltävien oikeudenkäyntikulujen, kuten asianajopalkkioiden, hakumaksujen ja perintäkustannusten korvaamisesta. Jos ostaja on oletusarvo, tai merkittävästi huonontunut hänen taloudellinen tilanne, joten EDM on oikeutettu kaikkiin heidän vaatimuksensa, vaikka niiden maksua lykätään, jotta erääntyy välittömästi, joita ei ole vielä tai vain osittain täytetty sopimukset peruuttaa välittömästi ja kestosta olosuhteissa välittömästi Liuottaa vaikutus. Grimm tässä tapauksessa on edelleen oikeus palauttaa Grimm toimitettavat tavarat ja tavarat, joita ei ole täysin maksettu ehtojen mukaisesti.

Tällaisessa peruutuksessa on ainakin kiinteämääräinen korvaus, joka on vähintään 25% laskuarvosta. Ostaja ei ole oikeutettu vastaisiin vaatimuksiin, joita hänellä on Grimm olisi oltava ostohinnan tai siihen liittyvien saatavien kanssa Grimm korvaamaan.

G) Lisäkustannukset:

Se on tiukin yrityspolitiikka menestysperiaatteella ja ilman alan tavanomaisia ​​kustannuksia, kuten matkakustannukset, mittarilisä, koulutusmaksu etx. töihin. Kuitenkin kopiointi kustannukset, painatuskulut, käännös maksuja, tietojen syöttö, kustannukset tietovälineiden, postikulut voidaan periä lähettämällä asiakirjat on toimitettava, messenger palvelut jne, jotka ovat maksettavaksi asiakkaalle apuohjelmia. Muita mahdollisia lisäkustannuksia voi aiheutua yrityksesi sovittua infrastruktuurin käytöstä, kuten työpöytiä, tietokoneita, tulostimia, Internetiä tai puhelinta. Myös kohtuullinen hotelli, yhden hengen huone, jossa on aamiainen, ottaa tarvittavat yöpymiset asiakkaan palveluksessa olevalle henkilökunnalle.

H) Nimikkeen säilyttäminen:

Osto tai tavara pysyy kiinteistössämme, kunnes ostohinta ja kaikki siihen liittyvät kulut ja kulut maksetaan täyteen. Jos maksu on osittain maksamatta, meillä on oikeus kerätä tavarat ilman ostajan suostumusta.

II) Alueen määräykset 
A) Yleiset ehdot:
Asiakkaan on varmistettava, että organisaation puitteet antavat työtä mahdollisimman sujuvasti, jotta prosessin nopea edistyminen helpottuisi.
B) Asiakirjan valmistelu:
Asiakas varmistaa, että Grimm myös ilman hänen erityistä pyyntöään, kaikki sopimuksen täyttämiseen ja toteuttamiseen tarvittavat asiakirjat on toimitettava hyvissä ajoin ja hänelle on ilmoitettava kaikista tapahtumista ja olosuhteista, jotka ovat tärkeitä tilauksen toteuttamiseksi. Tämä pätee myös kaikkiin asiakirjoihin, prosesseihin ja olosuhteisiin, jotka tunnetaan vain konsultin toiminnan aikana.


C) Sisäiset tiedot:
Asiakas varmistaa, että hänen työntekijöilleen sekä laillisesti ja mahdollisesti perustetulle työntekijän edustukselle (työneuvostolle) ilmoitetaan tästä ennen työn aloittamista.


D) Ei-lupaa:
Asiakas sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet, jotka soveltuvat vaarantamaan Grimmin yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden riippumattomuuden estää. Tämä pätee erityisesti asiakkaan tarjouksiin työstä tai tilausten vastaanottamisesta omaan lukuunsa kahden vuoden kuluessa yhteistyön päättymisestä.


E) Tekijänoikeus:
Grimm on tekijänoikeus hänen palveluilleen.

F) Käytä oikealla:
Ottaen huomioon, että tarjotut palvelut ovat Grimmin henkistä omaisuutta ovat samat käyttöoikeudet myös maksun maksamisen jälkeen yksinomaan asiakkaan omiin tarkoituksiin ja oikeuden käyttää työtä omassa yrityksessä ja vain sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Jokainen, joka kuitenkin läpäisee tai julkaisee yrityksen purkamisen tai konkurssin aikana, mutta myös lyhyen aikavälin julkaisu lisääntymiseen, vaatii vahingonkorvausta. Tällöin täysi tyydytys vaaditaan.


G) Konsulttivastuu:
Grimm ja sen työntekijät suorittavat tehtäviä yleisesti hyväksyttyjen ammattikäytäntöjen mukaisesti. Grimm on vastuussa vahingoista vain siinä tapauksessa, että tahallinen tai törkeä huolimattomuus voidaan todistaa lakisääteisten säännösten yhteydessä. Tämä koskee myös konsulttien kollegoiden velvoitteiden rikkomista. Vahingonkorvausvaatimusta voidaan vaatia vain tuomioistuimessa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun edunsaaja on saanut tietää vahingosta, mutta viimeistään kolmen vuoden kuluttua vaatimuksen aiheuttaneesta tapahtumasta.

H) Maksutushakemus

Grimm on vastineensa palvelujen tarjoamisesta vaatia maksamaan kohtuullinen maksu asiakkaalta. Jos tilauksen suorittaminen sopimuksen jälkeen allekirjoittaa asiakas (esim. Irtisanomisen vuoksi), niin se kuuluu Grimm kuitenkin sovittu maksu. Jos tilauksen toteutus keskeytyy, kun olosuhteet ovat osassa Grimm on tärkeä syy niin on Grimm hänellä on oikeus edesmenneen suorituksensa mukaiseen osaan. Tämä pätee erityisesti silloin, jos asiakkaan irtisanomisesta huolimatta hänen aiemmat saavutukset ovat käyttökelpoisia. Grimm voi suorittaa palvelunsä loppuun riippuen maksupyyntöjen täysimääräisestä tyydytyksestä. Valituksen kohteena oleva teos, lukuun ottamatta ilmeisiä puutteita, ei ole Grimm oikeutettu korvaus.

I) aikajakoa

Tältä osin käsitteitä kuten ihmisen päivä ja mies tuntia on sovittu tarjouksemme, ymmärrämme miehen tunnin kuusikymmentä minuuttia, ja alle ihmisen päivä suorituskykyä ajallisesti kahdeksan tuntia yksinoikeudella puolen tunnin lounastauko. Matkustusaikoja ei ole annettu, vaan urakoitsijan myöhästyneisyys viivästyy.


J) Maksu
Ellei kirjallisesti toisin sovita, maksun määrä riippuu asianomaisten ammattiyhdistyssääntöjen antamien maksuilmoitusten valmisteluajankohdasta.
III) Loppusäännökset


A) Toteutuspaikka:
Ostosopimuksen täyttämispaikka on Grimmin toimipaikka , Oikeuspaikkana kaikille riidat - myös oikeusjuttuja vaihdossa, tarkastuksia ja tositteet osapuolten kanssa, jotka kauppiaiden tai rekisteröity kaupparekisteriin oikeushenkilöitä ja henkilöitä, jotka asuvat ulkomailla, toimivaltainen tuomioistuin kuin käräjäoikeuden Oberwart sellaisenaan alhaisimmassa tapauksessa tai vastaavasti vastaavien korkeimpien tuomioistuinten mukaan. Kaikki liiketoimet ovat Itävallan lainsäädännön alaisia ​​ja niissä nimenomaisesti suljetaan pois YK: n myyntikonsepti.


B) Hankkeen palaute:
On nimenomaisesti sovittu, että ilmoitat meille välittömästi, jos yritykseltäsi tulee negatiivista palautetta, jotta voimme ryhtyä toimiin. Sallikaa meidän lisäksi lähettää palautelomake Grimmille projektin päätyttyä toimittaa tietoja jatkuvalle parantamisprosessillemme.


C) jälkikäteen:
Viivästyskorkoja, hyvitys- ja perintäkustannuksia sekä viivästyskoroja veloitetaan. Mikäli laiminlyöntitapauksessa laajennuksia olla tarpeen tehdä kaikki perintäkulut, me kaikki käynnissä ylös harjoittamisesta korvausmenoista (mukaan lukien sisäiset kulut), kustannukset ja joihin ei liity maksutapahtumaa (mistään otsikko mitään) ja kaikki oikeudenkäynnit, erityisesti väliintulosta perintätoimistolle tai asianajajan aiheutuneet kustannukset. Jos maksua ei ole maksettu, korko sovitaan 1,5% kuukaudessa eräpäivästä, korot lisätään kuukausittain ja seuraava kuukausi lasketaan kasvaneesta pääomasta. Tulevat maksut hyvitetään ensin korkoihin ja kuluihin ja lopulta puhtaisiin laskuihin, vaikka jotain muuta ilmoitetaan maksukuitilla.


D) vaatimusten luovutus:
Pidätämme oikeuden esittää vaatimuksia kolmansille osapuolille


E) Luottamuksellisuus:
Työntekijöitämme ja sopimuskumppaneitamme ovat salassapitovelvollisia. Asiakirjoille ja meille annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja pyydetään, palautetaan tai hävitetään projektin päätyttyä.


F) Yksityisyys:
Sopimuskumppani suostuu nimenomaisesti siihen, että EDP tallentaa ja käsittelee hänen yritystiedot, jotka ovat välttämättömiä oikeudelliselle toimelle. Synkkä sitoutuu suojelemaan näitä tietoja tekniikan tasoon luvattoman käytön estämiseksi.

G) Virheet ja virheelliset tulosteet:

Virheitä ja painotuotteita on varattu. Sopimuksen virheellisyys johtuu virheestä.


H) Poikkeavuuslauseke:
Jos jokin edellä mainituista säännöksistä tulee tai tulee epätarkaksi, tehottomaksi tai mitättömäksi, niin sekä sopimus kokonaisuudessaan että muut ehdot säilyvät voimassa.


I) Mahdolliset muutokset:
Käyttöehtojen nykyinen versio julkaistaan ​​Internetissä kaikille asiakkaillemme, tavarantoimittajillemme ja liikekumppaneillemme.